Objekat:Bungalovi

Lokacija:
Mladenovac

Kvadratura:
800m2

Projektovanje:
ATELJE DJUKIĆ

Godina:
2016