Objekat:“Djul Bašta”

Lokacija:
Mladenovac

Kvadratura:
9100m2

Projektovanje:
ATELJE DJUKIĆ

Godina:
2005-2012