Objekat: Stambeno naselje “Krošnja”

Lokacija:
Mladenovac

Kvadratura:
4800m2

Projektovanje:
ATELJE DJUKIĆ

Godina:
2019 –