Objekat: Livnica “Ligrap” 

Lokacija:
Belosavci, Topola

Kvadratura:
560m2

Projektovanje:
ATELJE DJUKIĆ

Godina:
2007